ניהול ופיקוח בטחון

  • יעוץ והדרכה בכל נושאי מניעת אובדנים פחת וגניבות עובדים וגניבות בכלל
  • כתיבת נהלים וביצוע ביקורת לאכיפתם.
  • החברה מספקת קבט"ים ומתפעלת את מערך מניעת אובדן והבטחון במשרות מלאות ואו במשרות חלקיות בחברות בהם אין צורך במשרה מלאה.
  • ביצוע סקרי ביטחון ותכנון מערך אבטחה בהתאם לצרכי הלקוח.
  • טיפול בתלונות של לקוחות וביצוע חקירות מהירות.
  • ביצוע תרגלים לבדיקת מערך האבטחה הקיים והמלצות לשיפור.